Vacature

Coördinerend – raadgevend arts

Wzc Nottebohm – Biartstraat 2 -2018 Antwerpen

www.nottebohm.be

Functieomschrijving

Als C.R.A. hebt u een adviesfunctie naar de directie, dagelijks verantwoordelijke en zorgcoördinator met betrekking tot het medische en paramedische beleid. U volgt nauwgezet de nieuwe trends in de ouderenzorg op met oog voor de levenskwaliteit van ouderen, u rapporteert dit aan de directie en overlegt i.v.m. de mogelijkheden tot implementatie in het WZC. U werkt nauw samen met het multidisciplinair team en pleegt voldoende* intern en extern overleg.

Opdrachten

1. Zorg gerelateerde taken

a. Medisch - operationeel

• structureren en optimaliseren van het medisch beleid en de medische continuïteit in overleg met de behandelende huisartsen

• bemiddelen bij meningsverschillen tussen zorgteams en behandelende arts, desgevallend met bewoner en/of familie

• evalueren van het medicatiegebruik en van de noodmedicatie in overleg met de apotheker

• de medische activiteiten coördineren in geval van gezondheidsrisico’s voor cliënten en medewerkers

b. Medisch – beleid en overleg

• een beleid opzetten, opvolgen en bijsturen rond beheersing van zorginfectie, preventie van doorligwonden en chronische wonden. Dit gebeurt in overleg met de zorgcoördinator.

• regelmatige* aanwezigheid tijdens het team overleg en/of diensthoofdenoverleg

• nieuwe inzichten en trends in de ouderenzorg opvolgen en advies geven m.b.t. mogelijke implementatie in het WZC

• onderhouden van externe contacten met o.a. functionele binding, geriatrisch zorgprogramma (liaison); netwerk palliatieve zorgen, CRAGT…

• meedenken over de toekomstige beleidsopties inzake zorgverlening

2. Palliatieve zorgcultuur

• Het meewerken aan de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur en de bewustmaking van de medewerkers hieromtrent, onder meer door het organiseren van opleiding en occasionele* deelname aan de werkgroep ethiek en palliatieve zorg

• Werken vanuit een integrale, holistische visie met het oog op het nastreven van optimaal comfort in zowel het fysische, het psychische als het spirituele

3. Bijscholing en vorming

• organisatie van vorming waar alle behandelende artsen worden op uitgenodigd

• meewerken aan de organisatie van vorming voor zorg- en paramedisch personeel

Verwachtingen

• Naast het diploma van huisartsgeneeskunde beschikt u over het attest dat toegang verleent tot de functie van C.R.A. of bent bereid deze specifieke opleidingscyclus te volgen.

• Tijdsbesteding: