Oprichting Werkgroep CRA

1 feb 2018

Om de zorg gestroomlijnd en kwaliteitsvol te laten verlopen in de ouderenzorg is er nood aan een medisch coördinator en liaisonfiguur. De Coördinerend en Raadgevend Arts, of CRA, kan hier fungeren als tussenpersoon voor de patiënt tussen de bezoekende huisartsen en de directie, de verpleeg- en zorgkundigen en de hele multidisciplinaire omgeving.

Het is de opdracht van de CRA om de huisarts een centrale plaats te laten behouden in de ouderenzorg, in het bijzonder bij de zorg in het thuisvervangend milieu (WoonZorgCentra, Rust Oorden voor Bejaarden, Rust- en VerzorgingsTehuizen – WZC, ROB, RVT).

Om die reden willen we u uitnodigen om actief deel te nemen aan een groep actieve en geïnteresseerde CRA’s met de bedoeling het functioneren van CRA’s te ondersteunen en het profiel en werking verder uit te bouwen.

Wat willen we doen?

We willen de werking van de CRA ondersteunen door:

•informatie te bundelen en te verspreiden via een website, een nieuwsbrief en publicaties allerhande;

•vragen rond de werking te beantwoorden en te verspreiden (FAQ’s);

•de basisopleiding te inspireren en vorm te geven;

•de permanente vorming te ontwikkelen en te verspreiden;

•huisartsenkringen te adviseren met betrekking tot de (lokale) CRA-werking;

•de CRA’s te vertegenwoordingen in werkgroepen en commissies waar het toe doet;

•het ontwikkelen van standpunten over de CRA-werking en die mee te delen aan directies van woonzorgcentra, lokale besturen en overheden;

•wetenschappelijk onderzoek rond ouderenzorg in het algemeen en de CRA-werking in het bijzonder te inspireren, te voeden, te helpen uitvoeren en tot stand te laten komen;

•de wetenschappelijke literatuur te volgen en de relevante elementen daaruit mee te delen, te kaderen, te interpreteren en te verspreiden.

Hoe willen we dit doen?

We willen een actieve groep vormen die:

•zes keer per jaar bijeenkomt (online aanwezigheid wordt gefaciliteerd);

•een website en nieuwsbrief ontwikkelt en onderhoudt;

•een kalender ontwikkelt en publiceert (website, nieuwsbrief) met relevante activiteiten voor CRA’s;

•in overleg blijft met Domus Medica, de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie (BVGG), de stuurgroep van de opleiding CRA, de koepels van instellingen en de academische centra huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten;

•actief belangrijke opleidingsmomenten mee voorbereidt (wintermeeting geriatrie, Antwerpse geneeskundige dagen,…).

De eerste kennismakingsmeeting van de werkgroep CRA vindt plaats op 23 februari om 18.00 uur in Oostende, op het einde van de eerste dag van de Wintermeeting.

Interesse?

Indien u graag wilt meewerken in deze werkgroep, mag u contact opnemen met CRAplatform@gmail.com

Graag tot binnenkort!

Prof. dr. Jan De Lepeleire

namens de stuurgroep opleiding CRA