Geachte Collega,

De federale overheid heeft aangekondigd dat er getest kan worden in Vlaamse woonzorgcentra.

In bijlage de uitleg over hoe dit zal gebeuren.

Samengevat:

De Vlaamse Woonzorgcentra werden ingedeeld in drie groepen:

  • 55 WZC die een hoge nood hebben gebaseerd op de dagelijkse rapportering aan het Agentschap met betrekking tot het aantal nieuwe Covid 19 gevallen, het aantal uitgevallen personeelsleden of een combinatie van beide factoren.
  • 30 WZC verspreid over de verschillende provincies in Vlaanderen die volgens diezelfde parameters weinig problemen hebben en die geselecteerd werden om een goed beeld te krijgen van de situatie zonder grote problemen.
  • De Vlaamse woonzorgcentra die niet tot beide vorige groepen behoren en pas later zullen kunnen testen.

De heel praktische modaliteiten zijn uit dit schrijven nog niet duidelijk maar werden mogelijks wel aan de instellingen zelf bezorgd.

Mogelijks hebben we hulp nodig en zullen we mekaar regionaal moeten ondersteunen om alles rond te krijgen.

Jan De Lepeleire

Crataegus Platform

Lees hier de volledige brief