Beste collega CRA,

Hierbij een aangepaste versie van de richtlijn van het Agentschap zorg en gezondheid.

Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn in het rood weergegeven.
Pagina 14 gaat het over de rol van de CRA en de verhouding tot behandelende artsen

Pagina 17 gaat onder andere over de meldingsprocedure van tekort aan materiaal.

Op het ogenblik dat we dit zenden is overleg aan de gang over testen in woonzorgcentra (Minister De Backer). We berichten u zo gauw hierover duidelijkheid is.

Jan De Lepeleire

Crataegus Platform