FAQ's

Vind hier het antwoord op al uw CRA gerelateerde vragen
CONTACT

CRA (Coördinerend Raadgevend Arts)
CRA is in België (Vlaanderen) het letterwoord dat staat voor: Coördinerend Raadgevend Arts.
Het is een functie voor een huisarts, die raad geeft bij de medische aspecten van de zorg in woonzorgcentra (WZC, rustoorden voor bejaarden (ROB) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT)), en in die WZC de medische activiteiten van de bezoekende huisartsen per bewoners coördineert.

Het honorarium van de CRA betreft geen geld van het RVT zelf, maar is een verloning vanwege het RIZIV die door het RVT moet worden doorgestort.

vanaf 01/09/2018 het bedrag is geïndexeerd naar 0.62€

vb. vanaf 01/09/2018 :
2 instellingen, samen 131 rvt,112 rob
131 maal 0.62€ = 81.22€/dag
81.22€ verspreid over 243 bedden = 0.33€/bed/dag
= 81.22€/dag * 30 dagen = 2.436,60€ per maand


Elke kandidaat CRA maakt zich schriftelijk bekend bij de huisartsenkring

De huisartsenkring maakt een lijst op met kandidaten CRA en kan hierbij advies geven, rekening houdend met bepaalde criteria zoals ervaring, volgen van permanente vorming, engagementen, …