Crataegus

Samenwerkingsplatform voor CRA
Alle info over COVID 19

Over Crataegus

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit 24 06 1999 (BS 29 02 2000 en KB 21 9 2004BS 28/10/2004), waarbij de functie van Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) in het Rust - en verzorgingstehuis werd ingevoerd, werd Crataegus opgericht. Het was een samenwerkingsplatform tussen de Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Huisartsen (WVVH), Unie van Huisartsenkringen (UHAK) en Vlaams Huisartsen Navormingsinstituut (VHNI). Er werd een succesvolle opleidingscyclus ontwikkeld die over het ganse Vlaamse land werd uitgerold en waaraan een wetenschappelijke evaluatie werd gekoppeld.
Einde september 2015 werd de laatste opleidingsdag georganiseerd binnen het pilootproject dat werd uitgewerkt door RIZIV-FOD Volksgezondheid.

Het laatste KB dateert van 2014, ondertekend door toenmalig minister Onkelinx.

In 2019 zal een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) gepubliceerd worden dat de nieuwe maatregelen
formuleert die het gevolg zijn van de zesde staatshervorming.

Indien uw wil deelnemen aan de bijeenkomsten van het Crataegusplatform (4 keer per jaar) kan u zich hier melden.

Infectiepreventiebeleid